Online konjugacija glagola

Već neko vrijeme posjetiteljima višejezičnog online rječnika croDict omogućeno je prikazivanje konjugiranih njemačkih glagola. Konjugiraju se preko 1000 njemačkih glagola u 14 najčešće korištenih vremena. Osim vremena prezent prikazuju se i dva prošla vremena perfekt i pluskvamperfekt, te futur I i II. Konjugirani oblici glagola su da bi se osigurala preglednost podijeljeni u različite odlomke, a pored svakog od njih nalazi se stupac s osobnim zamjenicama. Tako je na prvi pogled jasno kako glasi ispravan vremenski oblik. Budući da je ova usluga croDicta naišla na vrlo pozitivan odjek uveli smo tu funkciju sada i za engleske i hrvatske glagole. Tako posjetitelji mogu na sva tri jezika ponuđena u online rječniku provjeriti željenu konjugaciju i popraviti svoj vokabular. Vlastite rečenice i prijevodi sada se još jednostavnije stvaraju a sve nesigurnosti još brze uklanjaju. Zajedno s tim proširenjem croDicta razvila se mogućnost posjetitelja da u pretraživač upiše njemu poznati oblik nekog glagola, pri tome nije važno o kojem je vremenu riječ jer croDict prepoznaje pripadajući infinitvni oblik i prikazuje ga u naslovu prijevoda. Želi li posjetitelj znati koje je glagolsko vrijeme unjeo tada samo pritisne na polje "konjugirati glagol" i odmah se pojavljuje kompletna konjugacija glagola.

Konjugacija njemačkih glagola

Budući da već duže vrijeme postoji mogućnost prikazivanja konjugiranih njemačkih glagola ta je baza podataka vrlo opsežna i nudi za velik broj glagola tražene konjugacije. I ovdje opet vrijedi da pri unosu glagola nije nužno paziti na posebne znakove. To olakšava unos svim posjetiteljima koji nemaju tipkovnicu prilagođenu za njemački jezik i svejedno mogu unijeti glagole s posebnim znakovima bez prethodnog kompliciranog namještanja tipkovnice. Konjugirani glagoli prikazuju se, naravno, s posebnim znakovima tako da je zajamčen ispravan način pisanja. Unatoč provjeravanju svih konjugiranih glagola može se dogoditi da nam promakne neka pogreška pa molimo sve posjetitelje za njihovu pomoć: jednostavno kliknite na znak "prijavi grešku" i unesite pogrešnu konjugaciju. Ukoliko nedostaje konjugacija za neki važni njemački glagol molimo vas da ju jednostavno predložite i mi ćemo ju u najkraćem roku dodati.

Konjugacija hrvatskih glagola

Od sada konačno postoji mogućnost konjugacije hrvatskih glagola. Budući da je hrvatski jezik vrlo složen i postoji mnogo nepravilnih glagola i iznimki ova je opcija vrlo korisna za sve one koji žele proširiti i poboljšati svoje znanje ovog jezika. Ovdje je trenutačno prilično mali broj glagola pa smo ovisni o aktivnoj pomoći svih posjetitelja. Svatko tko poznaje konjugaciju nekog hrvatskog glagola može je podijeliti s nama. Za to jednostavno kliknite znak ''predloži novi prijevod'' i unesite konjugirani glagol. Mi ćemo provjeriti predloženu konjugaciju te ju nakon toga objaviti kako bi svi posjetitelji mogli profitirati. Unaprijed hvala svima koji će podijeliti svoje znanje s nama! I kod hrvatskih glagola nije potrebno paziti na posebne znakove tako da se i tipkovnicom prilagođenom za njemački jezik može jednostavno unijeti željeni glagol te prikazati ispravna konjugacija s posebnim znakovima.

Konjugacija engleskih glagola

Istovremeno s mogućnošću konjugacije hrvatskih glagola croDict je uveo tu opciju i za engleske glagole. U engleskom, doduše, nema toliko iznimki kao u njemačkom ili hrvatskom jeziku, ali svi koji žele naučiti, odn. osvježiti svoje zanje engleskog jezika ovdje će naići na veliku pomoć. Ovaj dio rječnika trenutno je još u fazi izrade tako da će nas jako razveseliti svaka nova konjugacija za neki engleski glagol koja će pomoći proširenju croDicta.