Empfohlene Bücher auf Amazon

Njemačko hrvatski prijevod za zatvaranje

Hrvatski Njemački
zatvaranje
Imenica
Abriegeln
zatvaranje
Imenica
Abschnürung
zatvaranje
Imenica
Absperrung
zatvaranje
Imenica
Arretierung
zatvaranje
Imenica
Auflassung
zatvaranje
Imenica
Aussperrung
zatvaranje
Imenica
Blockade
zatvaranje
Imenica
Blocken
zatvaranje
Imenica
Blockung
zatvaranje
Imenica
Einbuchtung
zatvaranje
Imenica
Einfangen
zatvaranje
Imenica
Einsperrung
zatvaranje
Imenica
Gefangennahme
zatvaranje
Imenica
Okklusion
zatvaranje
Imenica
Schließen
zatvaranje
Imenica
Schließung
zatvaranje
Imenica
Schluss
zatvaranje
Imenica
Sperre
zatvaranje
Imenica
Sperren
zatvaranje
Imenica
Sperrung
zatvaranje
Imenica
Verschleßung
zatvaranje
Imenica
Verschließung
zatvaranje
Imenica
Versperrung
zatvaranje
Imenica
Deckelung

7 Weitere Njemački-Hrvatski Übersetzungen zu zatvaranje

Hrvatski Njemački
Samo za Premium članove
Floskula
augenblickliche Schließung
Samo za Premium članove
Floskula
Kurs bei Börsenschluss
Samo za Premium članove
Floskula
kurz vor Transferschluss
Samo za Premium članove
Floskula
nach Börsenschluss
Samo za Premium članove
Floskula
nach Büroschluss
Samo za Premium članove
Floskula
die Sperrung einer Straße
zatvaranje
Imenica
Abriegeln

Popis sadržaja od A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z