Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Arbeit

njemacki hrvatski
Arbeit Imenica
Fehler melden
rad
Arbeit Imenica
Fehler melden
posao
Arbeit Imenica
Fehler melden
djelo
Arbeit Imenica
Fehler melden
radno mjesto
Arbeit Imenica
Fehler melden
kontrolni rad

13 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Arbeit Imenica
Fehler melden
rad
Held der Arbeit heroj rada
geistige Arbeit umni rad
geistige Arbeit mentalni rad
die Arbeit beginnen započeti rad
Arbeit Imenica
Fehler melden
posao
eine Arbeit finden naći posao
eine Arbeit suchen tražiti posao
die Arbeit beginnen započeti posao
eine saumäßige Arbeit očajno loše obavljen posao
Arbeit Imenica
Fehler melden
djelo
die Arbeit ist eine geschlossene Leistung taj je rad jedinstveno djelo
Arbeit Imenica
Fehler melden
kontrolni rad
geistige Arbeit umni rad
geistige Arbeit mentalni rad
die Arbeit beginnen započeti rad
Arbeit im Haus rad u kući