Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Leistung

njemacki hrvatski
Leistung Imenica usluga
Leistung Imenica uspjeh
Leistung Imenica snaga
Leistung Imenica djelo
Leistung Imenica rezultat
Leistung Imenica učinak
Leistung Imenica izvršenje
Leistung Imenica plaćanje
Leistung Imenica učinkovitost
Leistung Imenica ostvarenje
Leistung Imenica postignuće
Leistung Imenica korisnost
Leistung Imenica kapacitet
Leistung Imenica izvršavanje
Leistung Imenica učin
Leistung Imenica činidba
Leistung Imenica postupak proizvodnje

39 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Leistung Imenica usluga
Leistungen abrechnen obračunati robu i usluge
banktypische Leistungen tipične bankarske usluge
verbundene Leistungen vezane usluge
unfertige Leistungen nedovršene usluge
Leistung Imenica uspjeh
eine schwache Leistung slab uspjeh
bestellte Leistung naručeni uspjeh
die Leistung drosseln ograničavati uspjeh
beachtliche Leistung uvažen uspjeh
Leistung Imenica snaga
Abführen der Leistung odvođenje snage
akustische Leistung akustička snaga
ankommende Leistung dolazna snaga
abgegebene Leistung predana snaga
Leistung Imenica djelo
die Arbeit ist eine geschlossene Leistung taj je rad jedinstveno djelo
Leistung Imenica rezultat
eine schlechte Leistung loš rezultat
eine schwache Leistung slab rezultat
abgegebene Leistung postignut rezultat
ausgezeichnete Leistung izvrstan rezultat
Leistung Imenica učinak
angegebene Leistung navedeni učinak
bestellte Leistung naručeni učinak
betriebliche Leistung operativni učinak
gute Leistung zeigen pokazati dobar učinak
Leistung Imenica plaćanje
Leistungen für einen Kredit plaćanje glavnice i kamata na kredit
verbotene Leistung zabranjeno plaćanje
Leistung einer Zahlung plaćanje
Leistung Imenica učinkovitost
erhöhte Leistung povećana učinkovitost
erstaunliche Leistung nevjerojatna učinkovitost
Leistung Imenica ostvarenje
eine schlechte sportliche Leistung loše športski ostvarenje
Leistung bei Reisegeschwindigkeit ostvarenje pri prosječnoj brzini putovanja
Leistung der Lieferanten ostvarenje dobavljača
öffentliche Leistung javno ostvarenje
Leistung Imenica postignuće
akustische Leistung akustičko postignuće
erstklassige Leistung odlično postignuće
geistige Leistung mentalno postignuće
eine ungewöhnliche Leistung neobično postignuće
Leistung Imenica kapacitet
installierte Leistung postavljeni kapacitet
elektrische Leistung električni kapacitet
Leistung Imenica činidba
Leistung durch Dritte činidba treće osobe
Leistungen aus der Sozialversicherung činidbe iz socijalnog osiguranja
zusätzliche Leistung dodatna činidba