Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Unternehmen

njemacki hrvatski
unternehmen Verb provesti
unternehmen Verb činiti
unternehmen Verb poduzeti
unternehmen Verb poduprijeti
unternehmen Verb latiti se
Unternehmen Imenica tvrtka
Unternehmen Imenica poduzeće
Unternehmen Imenica pothvat
Unternehmen Imenica korporacija

17 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
unternehmen Verb provesti
ein Unternehmen durchführen provesti poduzeće
unternehmen Verb poduzeti
gerichtliche Schritte unternehmen poduzeti pravne korake
gerichtliche Schritte unternehmen poduzeti zakonske mjere
eine Reise unternehmen poduzeti putovanje
ein Wagnis unternehmen poduzeti smion pothvat
Unternehmen Imenica tvrtka
gewerbliches Unternehmen komercijalna tvrtka
aufgelöstes Unternehmen zatvorena tvrtka
gemeinnütziges Unternehmen tvrtka koja radi u opću korist
erworbenes Unternehmen stečena tvrtka
Unternehmen Imenica poduzeće
kleine und mittlere Unternehmen mala i srednja poduzeća
angeschlossenes Unternehmen pridruženo poduzeće
angeschlossenes Unternehmen pripojeno poduzeće
abhängiges Unternehmen ovisno poduzeće
Unternehmen Imenica pothvat
ein waghalsiges Unternehmen riskantan pothvat
ein Wagnis unternehmen poduzeti smion pothvat
gefährliches Unternehmen opasan pothvat
geschäftliches Unternehmen poslovni pothvat