Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Unternehmen

njemacki hrvatski
unternehmen Verb
Fehler melden
provesti
unternehmen Verb
Fehler melden
činiti
unternehmen Verb
Fehler melden
poduzeti
unternehmen Verb
Fehler melden
poduprijeti
unternehmen Verb
Fehler melden
latiti se
Unternehmen Imenica
Fehler melden
tvrtka
Unternehmen Imenica
Fehler melden
poduzeće
Unternehmen Imenica
Fehler melden
pothvat
Unternehmen Imenica
Fehler melden
korporacija

17 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
unternehmen Verb
Fehler melden
provesti
ein Unternehmen durchführen provesti poduzeće
unternehmen Verb
Fehler melden
poduzeti
gerichtliche Schritte unternehmen poduzeti pravne korake
gerichtliche Schritte unternehmen poduzeti zakonske mjere
eine Reise unternehmen poduzeti putovanje
ein Wagnis unternehmen poduzeti smion pothvat
Unternehmen Imenica
Fehler melden
tvrtka
gewerbliches Unternehmen komercijalna tvrtka
aufgelöstes Unternehmen zatvorena tvrtka
gemeinnütziges Unternehmen tvrtka koja radi u opću korist
erworbenes Unternehmen stečena tvrtka
Unternehmen Imenica
Fehler melden
poduzeće
kleine und mittlere Unternehmen mala i srednja poduzeća
angeschlossenes Unternehmen pridruženo poduzeće
angeschlossenes Unternehmen pripojeno poduzeće
abhängiges Unternehmen ovisno poduzeće
Unternehmen Imenica
Fehler melden
pothvat
ein waghalsiges Unternehmen riskantan pothvat
ein Wagnis unternehmen poduzeti smion pothvat
gefährliches Unternehmen opasan pothvat
geschäftliches Unternehmen poslovni pothvat