Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Vergleich

njemacki hrvatski
Vergleich Imenica sporazum
Vergleich Imenica nagodba
Vergleich Imenica usporedba
Vergleich Imenica poravnanje
Vergleich Imenica poredba
Vergleich Imenica uspoređivanje

9 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Vergleich Imenica nagodba
gerichtlicher Vergleich sudska nagodba
außergerichtlicher Vergleich izvansudska nagodba
gütlicher Vergleich izvansudska nagodba
gütlicher Vergleich prijateljska nagodba
Vergleich Imenica usporedba
dem Vergleich standhalten odoljeti usporedbi
Der Vergleich hinkt usporedba ne odgovara
logischer Vergleich logička usporedba
einem Vergleich zustimmen slagati se s usporedbom
Vergleich Imenica poravnanje
den Vergleich eröffnen pokrenuti poravnanje