Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za Wissen

njemacki hrvatski
wissen Verb znati
wissen Verb umjeti
Wissen Imenica znanje
Wissen Imenica nauka
Wissen Imenica poznavanje
Wissen Imenica znanost

10 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
wissen Verb znati
wenn Du es wissen willst probiere es ako hoćes znat onda probaj
Bescheid wissen über etwas znati o nečemu
einen Scheiß über etwas wissen ne znati ništa o čemu
bestimmt wissen znati točno
wissen Verb umjeti
die Worte gut zu setzen wissen umjeti dobro sročiti govor
nach bestem Wissen und Gewissen kako se najbolje zna i umije
Wissen Imenica znanje
Bescheid wissen primiti na znanje
ein Schatz an Wissen riznica znanja
breites Wissen široko znanje
deklaratives Wissen deklarativno znanje