Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za bestimmt

njemacki hrvatski
bestimmen Verb
Fehler melden
odrediti
bestimmen Verb
Fehler melden
utvrditi
bestimmen Verb
Fehler melden
ustanoviti
bestimmen Verb
Fehler melden
raspolagati
bestimmen Verb
Fehler melden
odredivati
bestimmen Verb
Fehler melden
utvrđivati
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
siguran
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
odlučan
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
energičan
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
točno određen
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
određen

18 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
bestimmen Verb
Fehler melden
odrediti
das Tempo bestimmen odrediti tempo
das Geschlecht bestimmen odrediti spol
bestimmen, dass... odrediti da...
den Modetrend bestimmen odrediti modni trend
bestimmen Verb
Fehler melden
utvrditi
die Bedeutung eines Phrasems bestimmen utvrditi značenje frazema
das Alter eines Fundes bestimmen utvrditi starost nalaza
bestimmen Verb
Fehler melden
odredivati
die Mode bestimmen određivati modu
das Spiel bestimmen određivati igru
die Nachfrage bestimmen određivati potražnju
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
siguran
etwas bestimmt tun werden učiniti nešto sigurno
ganz bestimmt sigurno
Ne, ganz bestimmt nicht! Sasvim sigurno ne!
Nein, ganz bestimmt nicht Sasvim sigurno ne
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
odlučan
höflich aber bestimmt uljudan ali odlučan
bestimmt Adjektiv
Fehler melden
točno određen
bestimmt wissen znati točno
genau bestimmter Ort točno određeno mjesto
genau bestimmte Frist točno određen rok
genau bestimmt točno određeno