Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za diskutieren

njemacki hrvatski
diskutieren Verb raspravljati
diskutieren Verb diskutirati

7 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
diskutieren Verb raspravljati
Fähigkeit zu diskutieren sposobnost da se raspravljati
diskutiert werden raspravlja se
darüber lässt sich diskutieren o tome se može raspravljati
über Politik diskutieren raspravljati o politici
diskutieren Verb diskutirati
ein Problem diskutieren diskutirati o problemu
eine Frage diskutieren diskutirati o pitanju
ein Thema diskutieren diskutirati o temi