Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za erörtern

njemacki hrvatski
erörtern Verb razmotriti
erörtern Verb razmatrati
erörtern Verb raspravljati
erörtern Verb raspraviti
erörtern Verb razložiti
erörtern Verb razlagati
erörtern Verb pretresati

4 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
erörtern Verb razmotriti
ein Problem wissenschaftlich erörtern znanstveno razmotriti neki problem
erörtern Verb razmatrati
eine Frage theologisch erörtern teološki razmatrati neko pitanje
erörtern Verb raspravljati
eine Frage mit jemandem erörtern raspravljati s kim o jednom pitanju
einen Fall mit jemandem erörtern raspravljati s kim o jednom slučaju