Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za häufig

njemacki hrvatski
häufig Adjektiv čest
häufig Adjektiv kožni
häufig Adjektiv učestao
häufig Adjektiv kožast

4 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
häufig Adjektiv čest
häufig genannt često imenovan
häufig vorkommend često nastupajući
häufig benutzt često korišten
häufig wiederkehrend često se vračajući