Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za haben

njemacki hrvatski
haben Verb
Fehler melden
biti
haben Verb
Fehler melden
postojati
haben Verb
Fehler melden
imati
haben Verb
Fehler melden
posjedovati
haben Verb
Fehler melden
sadržavati
haben Verb
Fehler melden
dobiti
Habe Imenica
Fehler melden
imovina
Haben Imenica
Fehler melden
potraživanje
Habe Imenica
Fehler melden
imetak
Haben Imenica
Fehler melden
potraženje

22 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
haben Verb
Fehler melden
biti
einen guten Namen haben biti na dobru glasu
Hat mich jemand gesucht Je li me tko tražio
Hast du gesungen Jesi li pjevao
Hat es nicht gereicht Nije li bilo dosta
haben Verb
Fehler melden
postojati
der Sekretär hatte ein Geheimfach u sekreteru je postojao tajni pretinac
haben Verb
Fehler melden
imati
Hast du Lust ins Kino zu gehen Imaš li volje ići u kino
Du hast ein schönes Haus Ti imaš lijepu kuću
Ich habe die Schweinegrippe Ja imam svinjsku gripu
Ähnlichkeit haben mit imati sličnosti s
haben Verb
Fehler melden
posjedovati
im Besitz haben posjedovati što
dieses Volk hat Pioniergeist taj narod posjeduje pionirski duh
alle Voraussetzungen haben posjedovati sve preduvjete
haben Verb
Fehler melden
dobiti
Ich habe Hühneraugen von engen Schuhen bekommen Dobio sam žuljeve od tijesnih cipela
er hat die Hälfte abbekommen dobio je policu toga
er hat die Hälfte davon abbekommen dobio je polovicu toga
er hat in Physik eine Eins bekommen dobio je peticu iz fizike
Habe Imenica
Fehler melden
imovina
liegende Habe nepokretna imovina
fahrende Habe pokretna imovina
bewegliche Habe pokretna imovina
seine Habe über die grenze retten izbaviti svoju imovinu preko granice
Haben Imenica
Fehler melden
potraživanje
Soll und Haben dugovanja i potraživanja
Habe Imenica
Fehler melden
imetak
er hat sich um sein Vermögen gespielt proigrao je svoj imetak