Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za lebdjeti

hrvatski njemacki
lebdjeti Verb
Fehler melden
schweben
lebdjeti Verb
Fehler melden
gleiten
lebdjeti Verb
Fehler melden
hangen
lebdjeti Verb
Fehler melden
floaten

8 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
lebdjeti Verb
Fehler melden
schweben
balon lebdi prema moru der Ballon schwebt zum Meer
ptica lebdi u zraku ein Vogel schwebt in der Luft
lebdjeti u zraku in der Schwebe sein
lebdjeti u višim sferama in höheren Sphären schweben
lebdjeti Verb
Fehler melden
gleiten
učiniti da nešto lebdi etwas gleiten lassen
učiniti da nešto lebdi prema dnu etwas zu Boden gleiten lassen
galebovi lebde na vjetru die Möwen gleiten im Wind
lebdjeti Verb
Fehler melden
hangen
iznad planina lebdio je mjesec Über den Bergen hing der Mond