Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za nehmen

njemacki hrvatski
nehmen Verb staviti
nehmen Verb primiti
nehmen Verb uhvatiti
nehmen Verb uzeti
nehmen Verb pokupiti
nehmen Verb uzimati
nehmen Verb hvatati

18 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
nehmen Verb staviti
außer Betrieb nehmen staviti izvan pogona
auf etwas Kurs nehmen staviti kurs prema nečemu
jemanden in Schutzhaft nehmen staviti koga u preventivni pritvor
in Betrieb nehmen staviti u pogon
nehmen Verb primiti
wollen Sie gefälligst zur Kenntnis nehmen molim Vas primite na znanje
sie nahm die Nachricht gelassen auf primila je vijest mirno
kommentarlos zur Kenntnis nehmen bez riječi primiti što na znanje
etwas in Empfang nehmen primiti što
nehmen Verb uhvatiti
die Pinne in die Hand nehmen uhvatiti kormilno rudo
jemanden beim Kragen nehmen nekoga uhvatit za kragnu
nehmen Verb uzeti
als Pfand nehmen uzeti kao polog
Lizenz nehmen uzeti licenciju
Kredit nehmen uzeti kredit
in Zahlung nehmen uzeti pod račun
nehmen Verb uzimati
Drogen nehmen uzimati droge
die Pille nehmen uzimati pilulu
LSD nehmen uzimati LSD
alles schwer nehmen uzimati sve vrlo ozbiljno