Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za quantisieren

njemacki hrvatski
quantisieren Verb usitniti
quantisieren Verb usitnjavati
quantisieren Verb kvantizirati