Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za sich bewegen

croDict.ai sada također može prevesti tekstove.

*NOVO* S velikim zadovoljstvom objavljujemo da od sada možete prevesti svoje tekstove s croDict! Posebno zanimljivo: Imate priliku odabrati spol i oblik oslovljavanja u svojim prijevodima. To osigurava 100% usklađene prijevode koji savršeno odgovaraju vašim potrebama. Ne propustite ovu priliku - isprobajte odmah!

Prevedite tekstove s croDict.ai
njemacki hrvatski
sich bewegen Verb kretati se
sich bewegen Verb nastupiti
sich bewegen Verb okrenuti se
sich bewegen Verb držati se
sich bewegen Verb naći se
sich bewegen Verb maknuti se
sich bewegen Verb okretati se
sich bewegen Verb micati se
sich bewegen Verb vrtjeti se
sich bewegen Verb pokrenuti se
sich bewegen Verb pokretati se
sich bewegen Verb ganuti

38 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
sich bewegen Verb kretati se
sich abgemessen bewegen kretati se kontrolirano
sich abgemessen bewegen kretati se
sich steif bewegen kretati se ukočeno
sich plump bewegen kretati se nezgrapno
sich bewegen Verb nastupiti
sich zum Sprachrohr einer Minderheit machen nastupiti kao glasnogovornik manjine
der Frühling hat sich schon früh eingestellt proljeće je nastupilo prilično rano
starke Schmerzen stellten sich ein nastupili su jaki bolovi
sich bewegen Verb okrenuti se
nach einem Streit kehrte sie sich von ihm ab nakon svađe okrenula mu je leđa
sie wandte sich schroff ab iznenada se okrenula na drugu stranu
sich auf die Seite wälzen okrenuti se na stranu
sich demonstrativ abwenden demonstrativno se okrenuti
sich bewegen Verb držati se
sich gerade halten uspravno se držati
sich gerade halten držati se uspravno
Das Wetter hält sich vrijeme se drži
sich streng an die Parteilinie halten strogo se držati stranačke smjernice
sich bewegen Verb naći se
da haben sich zwei gesucht und gefunden našla krpa zakrpu
sich populärwissenschaftlich ausdrücken izražavati se na znanstvenopopulami način
sich an eine Hoffnung anklammern grčevito se držati kakve nade
sich etwas einfallen müssen morati naći izlaz
sich bewegen Verb maknuti se
sich das Haar aus der Stirn streichen maknuti kosu s čela
sich bewegen Verb okretati se
sich schlaflos im Bett wälzen okretati se u krevetu
die Erde bewegt sich um die Sonne Zemlja se okreće oko Sunca
die Räder drehen sich kotači se okreću
die Zeiger drehen sich kazaljke se okreću
sich bewegen Verb micati se
sich jemandem an die Sohlen heften ne micati se od koga
sich nicht von der Stelle rühren ne micati se s mjesta
vor Schmerzen konnte sie sich kaum bewegen od bolova se jedva mogla micati
den Arm bewegen micati rukom
sich bewegen Verb vrtjeti se
sich im Kreis bewegen vrtjeti se u krugu
das Gespräch dreht sich um Politik razgovor se vrti oko politike
es dreht sich alles um ihn sve se vrti oko njega
jemandem dreht sich alles vrti se komu u glavi
sich bewegen Verb pokrenuti se
das Volk bewegen pokrenuti narod
Bewegt euch! Pokrenite se!
ein Pferd bewegen pokrenuti konja
sich in Bewegung setzen pokrenuti se
sich bewegen Verb pokretati se
die Luft bewegen pokretati zrak
die Kolben bewegen sich gleichläufig klipovi se pokreću sinkrono