Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za verhandeln

njemacki hrvatski
verhandeln Verb raspravljati
verhandeln Verb pregovarati
verhandeln Verb vijećati
Verhandeln Imenica pregovaranje

5 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
verhandeln Verb raspravljati
einen Fall verhandeln raspravljati slučaj
jemand verhandelt neu gegen netko nanovo raspravlja o
jemand verhandelte neu gegen netko je nanovo raspravljao o
verhandeln Verb pregovarati
Fähigkeit zu verhandeln sposobnost da se pregovarati
ich verhandle nur mit dem Geschäftsführer pregovaram samo s poslovođom