Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za werden

njemacki hrvatski
werden Verb
Fehler melden
biti
werden Verb
Fehler melden
postati
werden Verb
Fehler melden
nastati
werden Verb
Fehler melden
nastajati
werden Verb
Fehler melden
bivati
werden Verb
Fehler melden
postajati
werden
Fehler melden
slušati radio

18 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
werden Verb
Fehler melden
biti
ich würde dich gern kennenlernen rado bih te upoznala
ich würde dich gern kennenlernen rado bih te upoznao
ich würde dich gerne kennenlernen rado bih te upoznala
es ist Winter geworden došla je zima
werden Verb
Fehler melden
postati
dick werden postati debeo
lieb geworden postati drag
bekannt werden postati poznat
ähnlich werden postati sličan
werden Verb
Fehler melden
nastati
es wurde plötzlich still im Saal u dvorani je iznenada nastala tišina
plötzlich wurde es dunkel im Zimmer odjednom je u sobi nastao mrak
werden Verb
Fehler melden
bivati
die Lage wurde immer prekärer situacija je bivala sve teža
ihre Leistungen wurden immer besser njezini rezultati bivali su sve bolji
es wird immer dunkler draußen vani biva sve tamnije
der Leser wird irregeführt čitatelj biva zaveden
werden Verb
Fehler melden
postajati
die Schatten werden länger sjene postaju duže
die Lage wird schlimmer situacija postaje gora
dunkel werden postaje mračno
die Angelegenheit wird zu einem Politikum stvar postaje politički važnom